Read Samtaler på Tusculum by Marcus Tullius Cicero Free Online


Ebook Samtaler på Tusculum by Marcus Tullius Cicero read! Book Title: Samtaler på Tusculum
The author of the book: Marcus Tullius Cicero
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 5.40 MB
Edition: Aschehoug
Date of issue: 2000
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books:

I likhet med Om gudenes natur og Om vennskapet hører Samtaler på Tusculum med til den mest sentrale del av Ciceros filosofiske forfatterskap. Cicero skrev verket i løpet av sommeren og høsten år 45 f.Kr., og det er dedisert til Brutus, den vordende Caesar-morder. Verket er formet som en fiktiv dialog som finner sted på Ciceros landsted (Tusculanum i nærheten av den gamle byen Tusculum i Latium).
Cicero diskuterer ulike filosofiske problemstillinger knyttet til død, sorg og depresjon med en anonym samtalepartner. Skriftet er delt opp i fem avdelinger («bøker») og presenterer argumenter fra forskjellige greske filosofiske retninger og Ciceros vurderinger og motargumenter. Bok I tar for seg døden og frykten for den, bok II dreier seg om å utholde smerte, bok III om å lindre depresjon, bok IV om å rå bot på menneskets øvrige affekter, og bok V om å innse at dyden er tilstrekkelig for å leve et lykkelig liv.
I tråd med en metode praktisert også i andre av hans filosofiske skrifter streber Cicero etter å vurdere ulike oppfatninger og synspunkter på en fordomsfri måte for å finne de argumenter som virker mest sannsynlige eller troverdige (probabile). Både stoiske, peripatetiske (aristoteliske) og akademiske (platonske) argumenter tas opp til vurdering, og samtalen føres i en dannet, tolerant tone, med et visst unntak for epikureiske standpunkter, som gjenomgående avvises i Ciceros filosofiske forfatterskap.
Til tross for den fordomsfrie vurdering av ulike retningers oppfatninger, kan Samtaler på Tusculum sies å være den dialog der Cicero står stoisismen nærmest. At Cicero i den politisk turbulente perioden mot slutten av sitt liv var sterkt engasjert i problemstillingene dialogen tar opp til debatt, viser seg også i stil og fremstillingsmåte; Samtaler på Tusculum er skrevet i en til tider høytidelig og intens stil som ikke finnes andre steder i romersk litteratur.

Boken er utkommet i Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Utgitt i samarbeid med Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Read Ebooks by Marcus Tullius CiceroRead information about the author

Ebook Samtaler på Tusculum read Online! Marcus Tullius Cicero, Roman philosopher, statesman, lawyer, political theorist, and Roman constitutionalist. Cicero is widely considered one of Rome's greatest orators and prose stylists.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Samtaler på Tusculum
Read EBOOK Samtaler på Tusculum by Marcus Tullius Cicero Online free

Download PDF: samtaler-p-tusculum.pdf Samtaler på Tusculum PDF